Dave Bautista เรียก Marvel ออกจาก ‘โล่งใจ’ เพราะเล่น ‘โง่’ Drax ‘ไม่น่าพอใจ’: ‘ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการให้ Drax เป็นมรดกของฉันหรือไม่’

Dave Bautistaรู้ดีว่าปี 2023 จะเป็นปีที่สำคัญสำหรับอาชีพการแสดงของเขา ด้วย “Glass Onion” ที่ดังกระหึ่มในปีใหม่ Bautista จะได้รับบทบาทการพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจนถึงปัจจุบันใน “Knock at the Cabin” ของ M. Night Shyamalan และบทบาทที่เพิ่มขึ้นในภาคต่อของ “Dune” ของ...