ผู้เล่น Call of Duty: Warzone 2 ไม่พอใจกับการรีเซ็ตความคืบหน้า DMZ สำหรับซีซัน 2

ผู้เล่น Call of Duty: Warzone 2 ที่สละเวลาไปกับความคืบหน้าในโหมด DMZ กำลังประสบปัญหากับการรีเซ็ตที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้เล่น DMZ ในCall of Duty: Warzone 2กำลังมีปัญหากับการตัดสินใจที่จะรีเซ็ตความคืบหน้าเมื่อเริ่มซีซั่น 2 โหมด DMZ ในWarzone...