Rotterdam Selection ‘ผู้ติดตาม’ จัดการกับการทำให้เยาวชนอินเดียหัวรุนแรง

หัวข้อที่รุนแรงและเป็นปัจจุบันของการทำให้เยาวชนอินเดียหัวรุนแรงเป็นหัวข้อหลักของ” ผู้ติดตาม ” ของ Harshad Nalawade ภาพยนตร์เรื่องนี้มีรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Rotterdam’s Focus: The Shape of Things to Come? เนื้อหาที่ตั้งคำถามว่าความสำเร็จทางสถาบันของกลุ่มชาตินิยมฮินดูฝ่ายขวาแต่ปัจจุบันกลายเป็นกระแสหลักหรือไม่ และการกดขี่ข่มเหงของเสียงที่ไม่เห็นด้วย เป็นสัญญาณของรูปร่างของสิ่งต่างๆ ในอนาคตหรือไม่ โปร เจก ต์นี้เป็นการคัดเลือกในห้องปฏิบัติการที่ Film Bazaar ซึ่งเป็นตลาดภาพยนตร์ชั้นนำของเอเชียใต้ในปี...