Cinema Chain Vue International คว้ารางวัล Event Cinema Exhibitor of the Decade Award จากสมาคมภาพยนตร์อีเวนต์

เครือโรงภาพยนตร์Vue Internationalได้รับรางวัล Event Cinema Exhibitor of the Decade Award ของ Event Cinema Association เครือข่ายนี้เป็นที่รู้จักในด้านการฉายรายการสด รวมถึงคอนเสิร์ต “BTS: Permission to Dance” และมีการจัดฉายบัลเลต์...